pickleball referee

บทบาทของผู้ตัดสินและกรรมการในสนามการแข่งขัน Pickleball

ผู้ตัดสินพิคเคิลบอลมีหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎกติกาของกีฬาพิคเคิลบอล ความรับผิดชอบของผู้ตัดสินในสนามการแข่งขัน Pickleball มีดังนี้

 • การบังคับใช้กฎ: ผู้ตัดสินต้องแน่ใจว่าผู้เล่นปฏิบัติตามกฎของพิกเกิลบอล ซึ่งรวมถึงข้อบกพร่องต่างๆ เช่น ข้อบกพร่องในการเสิร์ฟและการตีลูกโซนห้ามวอลเลย์
 • ทำให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างราบรื่น: ผู้ตัดสินมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำให้การแข่งขันดำเนินไปอย่างราบรื่นและยุติธรรม
 • การนับคะแนน: กรรมการจะต้องเรียกคะแนนและนับให้ถูกต้อง
 • การสังเกตการยืน: ผู้ตัดสินจะคอยสังเกตการยืนและตำแหน่งการยืนของผู้แข่งขัน
 • การติดตามผู้เล่น: ผู้ตัดสินจะคอยติดตามผู้เสิร์ฟและผู้รับ รวมถึงตำแหน่งของพวกเขาด้วย
 • การสอนผู้เล่น: ผู้ตัดสินสามารถแนะนำผู้เล่นเรื่องของการใช้เวลานอกและแนะนำกฎกติกาได้
 • การตรวจสอบไม้พิคเคิลบอล: ผู้ตัดสินสามารถตรวจสอบไม้พิคเคิลบอลว่ามีความผิดปกติหรือไม่ได้
 • การรักษาพฤติกรรมของผู้เล่น: ผู้ตัดสินสามารถตักเตือนด้วยวาจาหรือปรับแพ้ได้เมื่อเห็นพฤติกรรมของผู้เล่นไม่เหมาะสม

หน้าที่และการทำงานของผู้ตัดสินการแข่งขันพิคเคิลบอล

การแข่งขันพิคเคิลบอล

ก่อนเข้าสนาม

 • ให้รับใบบันทึกคะแนน ดินสอ และหาบริเวณสำหรับเก็บลูกบอลเสริม
 • ตรวจสอบประเภทการแข่งขัน ว่าเป็นแบบแข่งขัน 2 ใน 3 ถึง 11 แต้ม หรือ 1 เกมถึง 15 แต้ม ชนะ 2 แต้ม
 • ตรวจสอบความพร้อมของสนาม ความสะอาด ความปลอดภัย แสงสว่างและความสูงของตาข่าย หากฝนตก กรรมการจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะให้แข่งขันต่อหรือไม่ และผู้เล่นสามารถขอระงับการแข่งขันได้ด้วยหากสังเกตเห็นว่าสนามไม่ปลอดภัยต่อการแข่งขัน
 • ทบทวนกฎกติกาและคำแนะนำพื้นฐานอื่นๆ ให้แก่ผู้เล่น เช่น สอนให้ผู้เล่นรอให้ผู้ตัดสินเรียกคะแนนก่อนเสิร์ฟ และให้ผู้เล่นทำคะแนน (2 ใน 3 เกมได้ 11 แต้มหรือ 1 เกมได้ 15 แต้ม)
 • ตรวจสอบไม้พิคเคิลบอล

เมื่อเริ่มการแข่งขัน

 • กำหนดผู้เสิร์ฟคนแรก (Determine initial service)

ผู้ตัดสินการแข่งขันควรเขียนหมายเลข 1 หรือ 2 ไว้ด้านหลังใบคะแนน เพื่อใช้สำหรับการตัดสิน  ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลือกหมายเลข 1 หรือ 2 แทนการโยนเหรียญ  ผู้ชนะมีสิทธิ์เลือกเสิร์ฟก่อนหรือเลือกข้างสนาม

คำแนะนำ:  ควรระบุตำแหน่งเริ่มต้นของผู้เล่นและตำแหน่งเสิร์ฟบนใบคะแนน (ระหว่างการแข่งขัน สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อยืนยันตำแหน่งของผู้เล่น)

 • เมื่อทุกอย่างพร้อม ให้เริ่มประกาศคะแนน
 • บันทึกผลการเล่นครั้งก่อนหน้าอย่างรวดเร็ว
 • ยืนอยู่ด้านสนามฝั่งผู้เสิร์ฟ
 • ใช้สัญลักษณ์ (เช่น นิ้วมือ) เพื่อติดตามหมายเลขการเสิร์ฟ (1 หรือ 2) สำหรับการแข่งขันประเภทคู่
 • พลิกคลิปบอร์ดเมื่อเปลี่ยนฝั่งเสิร์ฟ

ทำเครื่องหมายเมื่อต้องเปลี่ยนฝั่ง ในเกมสุดท้ายของการแข่งขัน (เกมที่สามหรือเกมเดียว) จะมีการเปลี่ยนฝั่งเพื่อลดความได้เปรียบเสียเปรียบจากลมและแดด (เกม 11 แต้ม เปลี่ยนฝั่งที่ 6 แต้ม, เกม 15 แต้ม เปลี่ยนฝั่งที่ 8 แต้ม) ก่อนเปลี่ยนฝั่ง ให้ผู้เล่นยืนตามตำแหน่งที่กำหนด

เมื่อมีการขอเวลานอก ให้ผู้เล่นวางไม้พิคเคิลบอลไว้ที่พื้นสนาม บริเวณตำแหน่งของตนเอง เพื่อให้พวกเขารู้ว่าจะกลับไปเล่นต่อที่จุดเดิม

 • บันทึกเวลานอก
 • บันทึกข้อมูลสำคัญอื่นๆ
 • หากเกมถูกเลื่อนออกไป ให้บันทึกตำแหน่งและข้อมูลอื่น ๆ
 • ประกาศคะแนน (Call the score)
 • สามารถประกาศคะแนนได้ทันทีที่คุณ สนาม และผู้รับลูกพร้อม

ผู้รับลูกสามารถส่งสัญญา  "ยังไม่พร้อม"  โดยการยกมือที่ไม่ได้ถือไม้พิคเคิลบอลขึ้นเหนือศีรษะ  หรือหันหลังกลับ ผู้เสิร์ฟควรเสิร์ฟลูกภายใน 10 วินาทีหลังจากกรรมการประกาศคะแนน (ใช้วิจารณญาณ  คุณสามารถสังเกตเห็นได้ว่าผู้เล่นกำลังยืดเวลาโดยเจตนา) หากผู้เสิร์ฟเสิร์ฟลูกขณะที่ผู้รับลูกส่งสัญญาณ "ยังไม่พร้อม"  ลูกจะถูกเสิร์ฟใหม่โดยไม่ถือเป็นการฟาวล์  และกรรมการจะตักเตือนผู้เสิร์ฟ   หากผู้เสิร์ฟยังคงเสิร์ฟลูกโดยไม่ดูสัญญาณของผู้รับ  กรรมการอาจจะเป่าฟาวล์ทางเทคนิค

หลังจากกรรมการประกาศคะแนน  ผู้เสิร์ฟมองไปที่ผู้รับลูก  และผู้รับลูกไม่ได้ส่งสัญญาณ "ยังไม่พร้อม"  ผู้เสิร์ฟจึงสามารถเสิร์ฟลูกได้   ผู้รับลูกไม่สามารถส่งสัญญาณ "ยังไม่พร้อม" หลังจากลูกถูกเสิร์ฟออกไปแล้ว

หลังการแข่งขัน

 • บันทึกผลการแข่งขันลงในใบนับคะแนน
 • ตรวจสอบชื่อของคุณในฐานะกรรมการบนใบนับคะแนน
 • นำใบคะแนนส่งคืนยังโต๊ะของผู้กำกับการแข่งขัน

การปลดกรรมการ (Removal of a Referee)

กรรมการสามารถถูกปลดออกได้ เฉพาะกรณีที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่ากรรมการที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ได้ไม่เหมาะสมหรือบกพร่อง หรือให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้อำนวยการการแข่งขัน

กลับไปยังบล็อก