pickleball

เพิ่มความแข็งแรงของข้อมือและป้องกันการบาดเจ็บของข้อมือจากการเล่นพิคเคิลบอล

เพิ่มความแข็งแรงของข้อมือและป้องกันการบาดเจ็บขอ...

อาการปวดข้อมือเป็นอาการที่พบได้บ่อยในนักกีฬาพิกเคิลบอล และส่งผลต่อความสนุกในสนามแข่งขัน บทความนี้จะกล่าวถึงสาเหตุของอาการปวดข้อมือจากพิกเคิลบอล การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อข้อมือ การวอร์มข้อมือก่อนเล่นและการคลายกล้ามเนื้อข้อมือหลังเล่น  เข้าใจสาเหตุของอาการปวดข้อมือจากกีฬาพิคเคิลบอล อาการปวดข้อมือจากกีฬาพิคเคิลบอลมีหลายสาเหตุ หนึ่งในสาเหตุหลัก คือ การใช้งานอย่างต่อเนื่อง การขยับข้อมือซ้ำ ๆ ขณะตีลูกพิคเคิลบอลและการสะบัดข้อมือเร็ว ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อข้อต่อข้อมือและกล้ามเนื้อรอบข้าง หากทำแบบนี้นานๆ อาจนำไปสู่ภาวะอักเสบและอาการปวดข้อมือเรื้อรังได้ การใช้เทคนิคที่ไม่ถูกต้องเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอาการปวดข้อมือ ผู้เล่นหลายคนอาจไม่ทราบรูปแบบและเทคนิคที่ถูกต้องในการตีลูกพิคเคิลบอล ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดการใช้งานข้อมือมากเกินไป ตัวอย่างเช่น การใช้แรงสะบัดข้อมือมากเกินไปขณะตีลูก แทนที่จะอาศัยกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างเหมาะสม ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ข้อมือได้ ท่าเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือและแขน ท่าหมุนข้อมือบนโต๊ะ เป็นท่าบริหารง่ายๆ แต่ได้ผลดี ช่วยเพิ่มระดับการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นของข้อมือ เพียงหมุนข้อมือเป็นวงกลม...

เพิ่มความแข็งแรงของข้อมือและป้องกันการบาดเจ็บขอ...

อาการปวดข้อมือเป็นอาการที่พบได้บ่อยในนักกีฬาพิกเคิลบอล และส่งผลต่อความสนุกในสนามแข่งขัน บทความนี้จะกล่าวถึงสาเหตุของอาการปวดข้อมือจากพิกเคิลบอล การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อข้อมือ การวอร์มข้อมือก่อนเล่นและการคลายกล้ามเนื้อข้อมือหลังเล่น  เข้าใจสาเหตุของอาการปวดข้อมือจากกีฬาพิคเคิลบอล อาการปวดข้อมือจากกีฬาพิคเคิลบอลมีหลายสาเหตุ หนึ่งในสาเหตุหลัก คือ การใช้งานอย่างต่อเนื่อง การขยับข้อมือซ้ำ ๆ ขณะตีลูกพิคเคิลบอลและการสะบัดข้อมือเร็ว ๆ ที่อาจส่งผลเสียต่อข้อต่อข้อมือและกล้ามเนื้อรอบข้าง หากทำแบบนี้นานๆ อาจนำไปสู่ภาวะอักเสบและอาการปวดข้อมือเรื้อรังได้ การใช้เทคนิคที่ไม่ถูกต้องเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอาการปวดข้อมือ ผู้เล่นหลายคนอาจไม่ทราบรูปแบบและเทคนิคที่ถูกต้องในการตีลูกพิคเคิลบอล ซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดการใช้งานข้อมือมากเกินไป ตัวอย่างเช่น การใช้แรงสะบัดข้อมือมากเกินไปขณะตีลูก แทนที่จะอาศัยกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างเหมาะสม ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ข้อมือได้ ท่าเสริมสร้างกล้ามเนื้อบริเวณข้อมือและแขน ท่าหมุนข้อมือบนโต๊ะ เป็นท่าบริหารง่ายๆ แต่ได้ผลดี ช่วยเพิ่มระดับการเคลื่อนไหวและความยืดหยุ่นของข้อมือ เพียงหมุนข้อมือเป็นวงกลม...

วิธีวอร์มอัพร่างกายและคูลดาวน์เท้าหลังเล่นพิคเคิลบอล

วิธีวอร์มอัพร่างกายและคูลดาวน์เท้าหลังเล่นพิคเค...

การบริหารเท้าเป็นประจำไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสุขภาพเท้าโดยรวม แต่ยังอาจช่วยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บได้ด้วย ก่อนเดินหรือเริ่มเล่นพิคเคิลบอล ควรใช้เวลาสักสองสามนาทีเหยียบย่ำอยู่กับที่เพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายจากนั้นลองฝึกท่าบริหารง่ายๆ ด้านล่างเพื่อยืดเส้นสายและเสริมสร้างกล้ามเนื้อเท้า หลังจากนั้นก็ออกไปออกกำลังกายได้เลย เริ่มทำช้าๆ หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณออกกำลังกายในรอบหลายปี ท่าวอร์มอัพเท้าก่อนเล่นพิคเคิลบอล ยืดเส้นฝ่าเท้า ท่าวอร์มอัพร่างกายนี้จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อใต้ฝ่าเท้าและนิ้วเท้า เริ่มจากการยืนตรงให้เท้าชิดกัน ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลัง ยกส้นเท้าขึ้น ปลายเท้าแตะพื้น คุณจะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อและเส้นใต้ฝ่าเท้าของคุณเบาๆ ยืดเหยียดค้างไว้ 20-30 วินาที แล้วสลับข้าง ยืดเส้นเท้า เตรียมเท้าก่อนออกกำลังกายด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้ นั่งบนเก้าอี้ เหยียดขาซ้ายออกไปข้างหน้า ปลายเท้าแตะพื้น จากนั้นยกเท้าซ้ายขึ้นจากพื้น แล้วใช้ นิ้วโป้งเท้า หมุนเป็นวงกลมไปทางด้านขวา...

วิธีวอร์มอัพร่างกายและคูลดาวน์เท้าหลังเล่นพิคเค...

การบริหารเท้าเป็นประจำไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสุขภาพเท้าโดยรวม แต่ยังอาจช่วยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บได้ด้วย ก่อนเดินหรือเริ่มเล่นพิคเคิลบอล ควรใช้เวลาสักสองสามนาทีเหยียบย่ำอยู่กับที่เพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายจากนั้นลองฝึกท่าบริหารง่ายๆ ด้านล่างเพื่อยืดเส้นสายและเสริมสร้างกล้ามเนื้อเท้า หลังจากนั้นก็ออกไปออกกำลังกายได้เลย เริ่มทำช้าๆ หากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณออกกำลังกายในรอบหลายปี ท่าวอร์มอัพเท้าก่อนเล่นพิคเคิลบอล ยืดเส้นฝ่าเท้า ท่าวอร์มอัพร่างกายนี้จะช่วยบริหารกล้ามเนื้อใต้ฝ่าเท้าและนิ้วเท้า เริ่มจากการยืนตรงให้เท้าชิดกัน ก้าวเท้าซ้ายไปด้านหลัง ยกส้นเท้าขึ้น ปลายเท้าแตะพื้น คุณจะรู้สึกตึงบริเวณกล้ามเนื้อและเส้นใต้ฝ่าเท้าของคุณเบาๆ ยืดเหยียดค้างไว้ 20-30 วินาที แล้วสลับข้าง ยืดเส้นเท้า เตรียมเท้าก่อนออกกำลังกายด้วยวิธีง่ายๆ ดังนี้ นั่งบนเก้าอี้ เหยียดขาซ้ายออกไปข้างหน้า ปลายเท้าแตะพื้น จากนั้นยกเท้าซ้ายขึ้นจากพื้น แล้วใช้ นิ้วโป้งเท้า หมุนเป็นวงกลมไปทางด้านขวา...

ฝึกฝีเท้าให้คล่องแคล่ว พัฒนาทักษะการเล่น Pickleball ให้ดีขึ้น

ฝึกฝีเท้าให้คล่องแคล่ว พัฒนาทักษะการเล่น Pickle...

ฟุตเวิร์ค (Footwork) คือหัวใจสำคัญของกีฬา Pickleball ที่จะช่วยให้คุณเคลื่อนที่ไปทั่วสนามได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว และอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมรับลูกเสมอ การฝึกฝีเท้าที่ดีจะส่งผลต่อการเล่นโดยรวมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการตีโฟร์แฮนด์ แบ็คแฮนด์ วอลเล่ย์ หรือการ Dink การใช้ฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะช่วยให้คุณได้เปรียบคู่แข่ง เคล็ดลับการฝึกฝีเท้าสำหรับ Pickleball 1. ยืนในท่าพร้อม (Ready Position) ให้ยืนอยู่ในท่าพร้อมเสมอ คือ ยืนแยกเท้าออกจากกันประมาณความกว้างของไหล่ งอเข่าเล็กน้อยเพื่อให้พร้อมเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว รักษาให้น้ำหนักตัวกระจายเท่า ๆ กันบนทั้งสองเท้า เงยหน้าขึ้น มองไปข้างหน้า 2. ก้าวเท้าอย่างมีประสิทธิภาพ...

ฝึกฝีเท้าให้คล่องแคล่ว พัฒนาทักษะการเล่น Pickle...

ฟุตเวิร์ค (Footwork) คือหัวใจสำคัญของกีฬา Pickleball ที่จะช่วยให้คุณเคลื่อนที่ไปทั่วสนามได้อย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว และอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมรับลูกเสมอ การฝึกฝีเท้าที่ดีจะส่งผลต่อการเล่นโดยรวมของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการตีโฟร์แฮนด์ แบ็คแฮนด์ วอลเล่ย์ หรือการ Dink การใช้ฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะช่วยให้คุณได้เปรียบคู่แข่ง เคล็ดลับการฝึกฝีเท้าสำหรับ Pickleball 1. ยืนในท่าพร้อม (Ready Position) ให้ยืนอยู่ในท่าพร้อมเสมอ คือ ยืนแยกเท้าออกจากกันประมาณความกว้างของไหล่ งอเข่าเล็กน้อยเพื่อให้พร้อมเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว รักษาให้น้ำหนักตัวกระจายเท่า ๆ กันบนทั้งสองเท้า เงยหน้าขึ้น มองไปข้างหน้า 2. ก้าวเท้าอย่างมีประสิทธิภาพ...

พิคเคิลบอล 3 คนเรียกว่าอะไร? วิธีเล่นพิคเคิลบอลแบบ 3 คน หรือ Cutthroat

พิคเคิลบอล 3 คนเรียกว่าอะไร? วิธีเล่นพิคเคิลบอล...

ผู้ที่เคยเล่นพิคเคิลบอลมาบ้างแล้ว น่าจะรู้ว่าการหาผู้เล่น 4 คนมาเล่นพิคเคิลบอลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป บางครั้งเพื่อนอาจจะมาสายหรือแม้กระทั่งเทเราไปเลย การมีผู้เล่นเพียง 3 คนก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย เพราะโดยปกติจะมีคนอื่นๆ อยู่รอบๆ คอร์ทที่มองหาโอกาสที่จะลงเล่นกับเราด้วย พิคเคิลบอล 3 คนเรียกว่าอะไร? พิคเคิลบอล 3 คนเรียกว่า Cutthroat คัทโทรท ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า ออสเตรเลียน ดับเบิ้ลส์ (Australian Doubles) เป็นรูปแบบหนึ่งของเกมพิคเคิลบอลที่สามารถเล่นได้กับผู้เล่น 3 คน การเสิร์ฟ: ผู้เสิร์ฟจะผลัดกันกับผู้เล่นอีกสองคน โดยเสิร์ฟสองครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนไปรับ...

พิคเคิลบอล 3 คนเรียกว่าอะไร? วิธีเล่นพิคเคิลบอล...

ผู้ที่เคยเล่นพิคเคิลบอลมาบ้างแล้ว น่าจะรู้ว่าการหาผู้เล่น 4 คนมาเล่นพิคเคิลบอลนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป บางครั้งเพื่อนอาจจะมาสายหรือแม้กระทั่งเทเราไปเลย การมีผู้เล่นเพียง 3 คนก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย เพราะโดยปกติจะมีคนอื่นๆ อยู่รอบๆ คอร์ทที่มองหาโอกาสที่จะลงเล่นกับเราด้วย พิคเคิลบอล 3 คนเรียกว่าอะไร? พิคเคิลบอล 3 คนเรียกว่า Cutthroat คัทโทรท ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า ออสเตรเลียน ดับเบิ้ลส์ (Australian Doubles) เป็นรูปแบบหนึ่งของเกมพิคเคิลบอลที่สามารถเล่นได้กับผู้เล่น 3 คน การเสิร์ฟ: ผู้เสิร์ฟจะผลัดกันกับผู้เล่นอีกสองคน โดยเสิร์ฟสองครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนไปรับ...

วัสดุไม้พิคเคิลบอล

วัสดุไม้พิคเคิลบอลสำคัญอย่างไร? และแตกต่างกันอย...

ไม้พิคเคิลบอลในยุคแรกๆ ทำจากไม้แบบง่ายๆ ในโรงงานโดยหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกีฬานี้ ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1960 ไม้พิคเคิลบอลได้ถูกพัฒนาอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้นวัตกรรม เรามาดูกันว่ามีวัสดุอะไรบ้าง และแตกต่างกันอย่างไร? วัสดุที่นิยมใช้ทำไม้พิคเคิลบอลได้แก่ แกรไฟต์ คาร์บอนไฟเบอร์ ไฟเบอร์กลาสและไม้ นอกจากนี้ยังมีแบบผสมวางจำหน่ายอีกมากมายด้วย วัสดุที่คุณเลือกส่งผลต่อการควบคุมและพลังในการเล่น ประเภทของวัสดุพื้นผิวไม้พิคเคิลบอล วัสดุต่อไปนี้นิยมใช้สำหรับทำพื้นผิวหรือหน้าไม้พิคเคิลบอล วัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุด้านนอก ไม่ใช่แกนกลางของไม้ ไม้พิคเคิลบอลแกรไฟต์ ไม้พิคเคิลบอลหน้าแกรไฟต์เป็นวัสดุพื้นผิวที่เบาและบางที่สุด บางเฉียบเพียงไม่กี่มิลลิเมตร มีน้ำหนักเบาจนคนอาจคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยแข็งแรง แต่จริงๆ แล้วแกรไฟต์เป็นวัสดุที่แข็งแรงและยืดหยุ่นอย่างไม่น่าเชื่อ การเล่นพิคเคิลบอลด้วยไม้พิคเคิลบอลแกรไฟต์ ในขณะเล่นคุณจะรู้สึกถึงการตีที่สม่ำเสมอและการถ่ายเทแรงระหว่างลูกบอลกับไม้พายได้ดี คุณจะสามารถส่งแรงไปที่ลูกพิคเคิลบอลได้พอเหมาะเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายปัจจัยที่สิ่งผลต่อแรงตีและการควบคุมลูก เช่น...

วัสดุไม้พิคเคิลบอลสำคัญอย่างไร? และแตกต่างกันอย...

ไม้พิคเคิลบอลในยุคแรกๆ ทำจากไม้แบบง่ายๆ ในโรงงานโดยหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งกีฬานี้ ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1960 ไม้พิคเคิลบอลได้ถูกพัฒนาอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการใช้นวัตกรรม เรามาดูกันว่ามีวัสดุอะไรบ้าง และแตกต่างกันอย่างไร? วัสดุที่นิยมใช้ทำไม้พิคเคิลบอลได้แก่ แกรไฟต์ คาร์บอนไฟเบอร์ ไฟเบอร์กลาสและไม้ นอกจากนี้ยังมีแบบผสมวางจำหน่ายอีกมากมายด้วย วัสดุที่คุณเลือกส่งผลต่อการควบคุมและพลังในการเล่น ประเภทของวัสดุพื้นผิวไม้พิคเคิลบอล วัสดุต่อไปนี้นิยมใช้สำหรับทำพื้นผิวหรือหน้าไม้พิคเคิลบอล วัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุด้านนอก ไม่ใช่แกนกลางของไม้ ไม้พิคเคิลบอลแกรไฟต์ ไม้พิคเคิลบอลหน้าแกรไฟต์เป็นวัสดุพื้นผิวที่เบาและบางที่สุด บางเฉียบเพียงไม่กี่มิลลิเมตร มีน้ำหนักเบาจนคนอาจคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยแข็งแรง แต่จริงๆ แล้วแกรไฟต์เป็นวัสดุที่แข็งแรงและยืดหยุ่นอย่างไม่น่าเชื่อ การเล่นพิคเคิลบอลด้วยไม้พิคเคิลบอลแกรไฟต์ ในขณะเล่นคุณจะรู้สึกถึงการตีที่สม่ำเสมอและการถ่ายเทแรงระหว่างลูกบอลกับไม้พายได้ดี คุณจะสามารถส่งแรงไปที่ลูกพิคเคิลบอลได้พอเหมาะเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายปัจจัยที่สิ่งผลต่อแรงตีและการควบคุมลูก เช่น...

Pickleball Volley

เทคนิคการตีวอลเล่ย์พิคเคิลบอลหน้าตาข่าย

วันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงเทคนิคการยืนตำแหน่งหน้าเน็ตและตีลูกวอลเล่ย์อย่างมีประสิทธิภาพกัน สิ่งที่ต้องระวังสำหรับผู้เล่นพิคเคิลบอลคือ การยืนอยู่เส้นหลังสนาม เพราะเมื่อฝั่งตรงข้ามทำการตีลูกดิ่งสั้นๆ กลับมา คุณก็จะไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ได้ทัน เทคนิควันนี้จะช่วยให้คุณสามารถครองสนามบริเวณหน้าตาข่ายได้อย่างมั่นใจและตีวอลเลย์ได้เทียบกับมือโปรได้เลย ฝึก Dink ช็อตให้แม่นยำ Dink Shot เป็นเหมือนศิลปะอันแยบยลในกีฬาพิคเคิลบอลเลยทีเดียว เพราะเน้นที่ความนุ่มนวลแต่แม่นยำ และสามารถกดดันคู่ต่อสู้ได้ด้วย ควรฝึกควบคุมความแรงและทิศทางของลูกพิคเคิลบอลให้แม่นยำ การเข้าประชิดหน้าตาข่าย อย่ากลัวที่จะวิ่งไปที่บริเวณหน้าตาข่าย ให้พยายามเข้าไปให้เร็วที่สุด เพื่อเริ่มตีวอลเล่ย์ และตีรุกจู่โจมคู่ต่อสู้ได้ แต่ระวังอย่าก้าวเข้าไปในเขตห้ามวอลเล่ย์ในขณะที่วอลเล่ย์ลูกพิคเคิลบอลเด็ดขาด เพราะเป็นเขตห้ามตบลูก ยืนให้มั่นคง พยายามยืนบริเวณหน้าตาข่ายให้มั่นคง ไม่โยกตัวไปมาหรือขยับตัวมากจนเกินไป เพราะนอกจากจะทำให้หมดแรงได้ง่ายแล้ว ยังอาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดข้อเท้าพลิกแพลงหรืออาการบาดเจ็บจากการเล่นพิคเคิลบอลได้ ในขณะที่ยืนด้วยท่าเตรียมอย่างมั่นคงและเคลื่อนไหวเบาๆ ก็หพยายามคาดเดาทิศทางของลูกบอลและการตีของฝ่ายตรงข้ามให้ดี...

เทคนิคการตีวอลเล่ย์พิคเคิลบอลหน้าตาข่าย

วันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงเทคนิคการยืนตำแหน่งหน้าเน็ตและตีลูกวอลเล่ย์อย่างมีประสิทธิภาพกัน สิ่งที่ต้องระวังสำหรับผู้เล่นพิคเคิลบอลคือ การยืนอยู่เส้นหลังสนาม เพราะเมื่อฝั่งตรงข้ามทำการตีลูกดิ่งสั้นๆ กลับมา คุณก็จะไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ได้ทัน เทคนิควันนี้จะช่วยให้คุณสามารถครองสนามบริเวณหน้าตาข่ายได้อย่างมั่นใจและตีวอลเลย์ได้เทียบกับมือโปรได้เลย ฝึก Dink ช็อตให้แม่นยำ Dink Shot เป็นเหมือนศิลปะอันแยบยลในกีฬาพิคเคิลบอลเลยทีเดียว เพราะเน้นที่ความนุ่มนวลแต่แม่นยำ และสามารถกดดันคู่ต่อสู้ได้ด้วย ควรฝึกควบคุมความแรงและทิศทางของลูกพิคเคิลบอลให้แม่นยำ การเข้าประชิดหน้าตาข่าย อย่ากลัวที่จะวิ่งไปที่บริเวณหน้าตาข่าย ให้พยายามเข้าไปให้เร็วที่สุด เพื่อเริ่มตีวอลเล่ย์ และตีรุกจู่โจมคู่ต่อสู้ได้ แต่ระวังอย่าก้าวเข้าไปในเขตห้ามวอลเล่ย์ในขณะที่วอลเล่ย์ลูกพิคเคิลบอลเด็ดขาด เพราะเป็นเขตห้ามตบลูก ยืนให้มั่นคง พยายามยืนบริเวณหน้าตาข่ายให้มั่นคง ไม่โยกตัวไปมาหรือขยับตัวมากจนเกินไป เพราะนอกจากจะทำให้หมดแรงได้ง่ายแล้ว ยังอาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดข้อเท้าพลิกแพลงหรืออาการบาดเจ็บจากการเล่นพิคเคิลบอลได้ ในขณะที่ยืนด้วยท่าเตรียมอย่างมั่นคงและเคลื่อนไหวเบาๆ ก็หพยายามคาดเดาทิศทางของลูกบอลและการตีของฝ่ายตรงข้ามให้ดี...