งานวิจัยด้านสุขภาพและอัตราการเต้นของหัวใจในกีฬาพิคเคิลบอล

งานวิจัยด้านสุขภาพและอัตราการเต้นของหัวใจในกีฬาพิคเคิลบอล

ดูเหมือนว่าความนิยมในการเล่นกีฬาพิคเคิลบอลจะยังคงเป็นที่นิยมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบการเล่นที่เข้าใจง่าย สนามที่เล็กและจังหวะการเล่นที่ปรับได้ทั้งช้าและเร็ว อีกทั้งยังเป็นกีฬาเพื่อการเข้าสังคมและเป็นกีฬาสำหรับทุกคนในครอบครัวที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นได้

วันนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงข้อมูลการวิจัยใหม่จาก Apple Heart and Movement Study ที่ได้ทำการจับอัตราการเต้นของหัวใจของผู้เล่นกีฬานี้เทียบกับผู้เล่นเทนนิส การศึกษานี้เปรียบเทียบข้อมูลสุขภาพระหว่างผู้เล่นพิคเคิลบอลเกือบ 5,000 คนและผู้เล่นเทนนิส 8,000 คน โดยบันทึกไว้บน Apple Watch ของพวกเขาระหว่างการแข่งขันกว่า 250,000 เกมตลอดระยะเวลา 32 เดือน การศึกษานี้เผยให้เห็นว่า โดยเฉลี่ยแล้ว เซสชันพิคเคิลบอลใช้เวลานานกว่าเซสชันเทนนิสเล็กน้อย (90 นาที เทียบกับ 81 นาที ตามลำดับ)

อัตราการเต้นของหัวใจในกีฬาพิคเคิลบอล

เพื่อประเมินความหนักหน่วงของการออกกำลังกายแต่ละประเภท นักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ โดยอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดเฉลี่ยขณะออกกำลังกายด้วยเทนนิสเร็วกว่าพิกเคิลบอลเพียง 9 ครั้งต่อนาที ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 152 ครั้งต่อนาที เมื่อเทียบกับ 143 ครั้งต่อนาทีในพิกเคิลบอล

อีกวิธีในการประเมินความหนักของการออกกำลังกายคือ การดูโซนอัตราการเต้นของหัวใจ ในขณะที่ทั้งสองกีฬามีโซนอัตราการเต้นของหัวใจที่คล้ายคลึงกัน แต่โดยเฉลี่ยแล้ว การออกกำลังกายด้วยเทนนิสใช้เวลามากกว่า 9% ในโซนอัตราการเต้นของหัวใจที่หนักหน่วงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับพิกเคิลบอล

รายละเอียดของการคำนวณแสดงดังนี้

  • สูตรการคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (Max HR): 208 - 0.7 × อายุ (ตามสูตร Tanaka)
  • อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก (RHR): ค่าอัตราการเต้นของหัวใจขณะพักประจำวัน ที่เก็บรวบรวมจาก Apple Watch ตลอดปี 2022 สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ AHMS ทุกคน โดยเลือกค่ามาตรฐาน (median)
  • HRR = Max HR – RHR
  • สูตรการคำนวณช่วง (Zone calculation) = HRR x ช่วงเปอร์เซ็นต์สำหรับแต่ละโซน + RHR (อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก)

เราได้กำหนดการออกกำลังกายแบบเบาหรือโซน 1 บน Apple Watch ไว้ที่น้อยกว่า 60% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (HRR) สำหรับระดับแบบปานกลางหรือโซน 2 และ 3 จะอยู่ที่ 60 ถึงน้อยกว่า 80% และระดับหนักมากสุดหรือโซน 4 หรือ 5 จะเท่ากับ 80%

การออกกำลังกายทั้งพิกเคิลบอลและเทนนิส ผู้เล่นจะมีอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด ซึ่งการออกกำลังกายในลักษณะนี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและแก่ช้าลง

พิคเคิลบอลกับสุขภาพจิต

นักวิจัยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายที่ส่งผลต่อสุขภาพจิต งานวิจัยนี้ได้ใช้แบบสอบถามสุขภาพจิตเพิ่มเติมกับผู้เล่นพิคเคิลบอล ซึ่งรวมถึงเครื่องมือคัดกรองภาวะซึมเศร้าที่เรียกว่า Patient Health Questionnaire-2 (PHQ-2)

ผลลัพธ์คะแนน PHQ-2 ในกลุ่มนักกีฬาที่เล่นบ่อยนั้นต่ำกว่ากลุ่มคนที่เล่นกีฬาเพียงบางครั้ง และพบว่าภาวะซึมเศร้าในกลุ่มนักกีฬาที่เล่นบ่อยครั้งลดลงถึง 60.1% ทำให้เห็นได้ถึงประโยชน์ของกิจกรรมทางกายภาพที่ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตใจ

ดร. ซัมบูล เดไซ รองประธานฝ่ายสุขภาพของ Apple กล่าวว่า “การไม่ออกกำลังกายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคเรื้อรังอื่นๆ การหากิจกรรมที่สนุกสนานทำจะช่วยสร้างกิจวัตรประจำวันที่ดี ไม่ว่าจะหยิบไม้พิคเคิลบอลหรือไม้เทนนิสก็ได้ทั้งนั้น”

Back to blog