pickleball skill score

ความหมายของระดับทักษะของผู้เล่นพิคเคิลบอลแต่ละระดับ

ระดับทักษะของผู้เล่น Pickleball จะพิจารณาจากความสามารถทางกายภาพและเชิงกลยุทธ์ของผู้เล่น ได้แก่ การควบคุม ความสม่ำเสมอ และการปรับตัว ในทางกายภาพ ไม่ว่าจะเป็นการใช้โฟร์แฮนด์ การเสิร์ฟ การใช้ดิงค์ช็อต การตีวอลเลย์ ฯลฯ ในเชิงกลยุทธ์ ซึ่งรวมถึงการปรับสไตล์การเล่น การควบคุมจังหวะ การยืนในตำแหน่งต่างๆ เป็นต้น

การใช้มาตรฐาน Pickleball ของสหรัฐอเมริกาเป็นแนวทางในการให้คะแนน Pickleball จะถูกปรับขนาดจาก 1.0 เป็น 5.5+ โดยที่ 1.0 คือผู้เล่นมือใหม่ และ 5.5 หรือสูงกว่าคือผู้เล่นที่มีความสามารถในการเล่นระดับมืออาชีพ นี่คือเกณฑ์การให้คะแนนทักษะของผู้เล่น Pickleball จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีทักษะเฉพาะที่จำเป็นเพื่อการจัดอันดับของผู้เล่นแต่ละระดับ

ระดับความสามารถในการเล่นพิกเคิลบอล (Pickleball Skill Rating)

ระดับทักษะ 1.0 - 2.0

ผู้เล่นเพิ่งเริ่มต้นเล่นพิกเคิลบอล ไม่มีประสบการณ์ด้านกีฬานี้มาก่อน มีความเข้าใจกฎกติกาเบื้องต้นเท่านั้น

ระดับทักษะ 2.5

ผู้เล่นมีประสบการณ์ค่อนข้างน้อย สามารถเล่นโต้ตอบลูกกับผู้เล่นที่มีความสามารถเท่ากันได้ในระยะเวลาสั้น ๆ มีความสามารถพื้นฐานในการนับคะแนน

ระดับทักษะ 3.0

การใช้โฟร์แฮนด์:
สามารถตีลูกกลางสนามได้ แต่ขาดความแม่นยำและทิศทางที่แน่นอน

การใช้แบ็คแฮนด์:
พยายามหลีกเลี่ยงการตีแบ็คแฮนด์ ขาดความแม่นยำและทิศทางที่แน่นอน

การเสิร์ฟ / การรับลูก:
สามารถตีลูกกลางสนามได้ ขาดระยะทาง ทิศทาง และความแม่นยำ

การใช้ช็อต Dink:
ไม่สามารถตบลูกดิงค์ได้อย่างต่อเนื่อง และยังไม่สามารถควบคุมลูกประเภทนี้ได้

การตีช็อตที่ 3:
โดยทั่วไปจะตีลูกตีกลางสนามที่มีทิศทางไม่แน่นอน

การวอลเล่ย์ (Volleying):
สามารถตีลูกตีกลางสนามได้ ขาดทิศทาง/ไม่แม่นยำ

กลยุทธ์ (Strategy):
เข้าใจพื้นฐาน กำลังเรียนรู้ตำแหน่งในสนามอย่างถูกต้อง รู้กฎพื้นฐาน สามารถนับคะแนน และตอนนี้เริ่มเข้าร่วมการแข่งขัน

ระดับทักษะ 3.5

การใช้โฟร์แฮนด์:
พัฒนาจังหวะการตีที่ดีขึ้น ควบคุมลูกได้ในระดับปานกลาง

การใช้แบ็คแฮนด์:
กำลังเรียนรู้รูปแบบการตี และเริ่มพัฒนาความแม่นยำ แต่จะพยายามหลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้

การเสิร์ฟ / การรับลูก:
สามารถเสิร์ฟ/รับลูก และเข้าเล่นได้อย่างต่อเนื่อง แต่ยังควบคุมระยะทางได้น้อย

การใช้ช็อต Dink:
มีความแม่นยำมากขึ้น แต่ยังควบคุมระดับความสูง/ระยะทางได้น้อย สามารถเล่นโต้ตอบลูกดิงค์ได้ในระยะกลาง เริ่มเข้าใจการเปลี่ยนแปลงความเร็วของลูก

การตีช็อตที่ 3:
กำลังพัฒนาการตีดรอปช็อตเพื่อขึ้นไปหน้าตาข่าย

การวอลเล่ย์:
สามารถวอลเล่ย์ลูกตีกลางสนามได้ ซึ่งช่วยพัฒนาการควบคุมลูก

กลยุทธ์:
เคลื่อนที่อย่างรวดเร็วเข้าสู่เขตห้ามวอลเล่ย์ (Non-Volley Zone: NVZ) เมื่อมีโอกาส เข้าใจความแตกต่างระหว่างเกมหนักและเกมเบา และเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นระหว่างการแข่งขันเพื่อพักและลดจังหวะในการตอบโต้ สามารถเล่นโต้ตอบลูกได้ในระยะเวลาสั้น ๆ กำลังเรียนรู้ตำแหน่งในสนามอย่างถูกต้อง มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการยืนประกบ (Stacking) และเข้าใจการใช้เทคนิคนี้ให้มีประสิทธิภาพ

pickleball skill score card

ระดับทักษะ 4.0

การใช้โฟร์แฮนด์:

ตีโฟรแฮนด์ได้อย่างต่อเนื่อง มีระยะทางและควบคุมลูกได้ดี ยังอยู่ในช่วงพัฒนาการเลือกจังหวะและเทคนิคการตี

การใช้แบ็คแฮนด์:

เทคนิคการตีแบ็คแฮนด์ดีขึ้น สามารถตีแบ็คแฮนด์ได้อย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จในระดับปานกลาง

การเสิร์ฟ / การรับลูก:

เสิร์ฟและรับลูกได้แม่นยำเป็นส่วนใหญ่ สามารถเสิร์ฟและรับลูกได้หลากหลายระยะทางและความเร็ว

การใช้ช็อต Dink:

มีความแม่นยำมากขึ้น สามารถควบคุมระยะทางและความสูงของลูกได้ในระดับปานกลาง อาจจะจบการ Dink เร็วเกินไปเพราะขาดความอดทน เริ่มเข้าใจความแตกต่างระหว่างลูกที่ตีโจมตีได้ กับลูกที่ตีโจมตีไม่ได้

การตีช็อตที่ 3:

ผสมผสานการตีลูกเบา กับลูกแรงสลับกันเพื่อสร้างโอกาส แต่ผลลัพธ์อาจจะไม่แน่นอน

การวอลเล่ย์:

สามารถวอลเล่ย์ลูกต่างๆ ได้ด้วยความเร็วที่หลากหลาย กำลังพัฒนาความแม่นยำและการควบคุมลูก เริ่มเข้าใจการวอลเล่ย์แบบบล็อกและการวอลเล่ย์เพื่อตั้งรับ

กลยุทธ์:

รับรู้ตำแหน่งของคู่บนสนาม และสามารถเคลื่อนที่เป็นทีม แสดงทักษะในการเปลี่ยนทิศทางเพื่อโจมตี มีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับกติกาของกีฬา มีจำนวนลูกผิดพลาดเองในระดับปานกลางต่อเกม เข้าใจการยืนประกบ และจังหวะที่เหมาะสมในการใช้เทคนิคนี้ในการแข่งขัน เริ่มวิเคราะห์จุดอ่อนของคู่ต่อสู้ และพยายามวางแผนการเล่นเพื่อโจมตีจุดอ่อนเหล่านั้น เริ่มมองหาการแข่งขันที่ท้าทายมากขึ้น

ระดับทักษะ 4.5

การใช้โฟร์แฮนด์:

มีความแม่นยำสูง ใช้ความเร็วและระยะทางเพื่อบังคับให้คู่ต่อสู้ตีผิด หรือเพื่อเตรียมการตีลูกต่อไป

การใช้แบ็คแฮนด์:

สามารถควบคุมทิศทางของลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระยะทางและความเร็วที่หลากหลาย มีความแม่นยำดี

การเสิร์ฟ / การรับลูก:

เสิร์ฟด้วยพลัง ความแม่นยำ และระยะทาง นอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนความเร็วและลูกสปินของลูกเสิร์ฟได้

การใช้ช็อต Dink:

สามารถวางลูกได้อย่างแม่นยำเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการตี ในขณะที่ยังคงความแม่นยำและมีเจตนาโจมตี  สามารถรับรู้และพยายามตีลูก Dink เพื่อการโจมตีได้

การตีช็อตที่ 3:

วางแผนการตีลูกที่สามได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง คู่ต่อสู้รับลูกได้ยาก สามารถวางลูกได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ

การวอลเล่ย์:

สามารถบล็อกลูกวอลเล่ย์ที่ตีมาใส่แรงๆ ได้ และสามารถวอลเล่ย์ตีลูกเบาๆ ให้ลงในเขต No Volley Zone (NVZ) ได้อย่างต่อเนื่อง รู้สึกสบายกับการตีลูกวอลเล่ย์แบบ Swing สามารถตีลูก Overhead shot ได้อย่างต่อเนื่อง มักจะตีเป็นผู้ชนะ

กลยุทธ์:

มีฟุตเวิร์คที่ดี เคลื่อนที่แบบด้านข้าง ถอยหลัง และเดินหน้าได้อย่างคล่องแคล่ว ใช้การถ่ายเทน้ำหนักเพื่อให้ฟุตเวิร์คมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว

ระดับทักษะ 5.0

การใช้โฟร์แฮนด์และแบ็คแฮนด์:

สามารถตีลูกทุกประเภทได้อย่างยอดเยี่ยม ทั้ง forehand และ backhand รวมถึง: แตะ (touch), สปิน (spin) และ ความเร็ว (pace) ควบคุมลูกเพื่อสร้างโอกาสทำคะแนน พัฒนาทักษะการแตะลูกได้ดีจากทุกตำแหน่งในสนาม พัฒนาการเสิร์ฟที่มีลูกเล่นหลากหลาย ความหนัก และ ความเร็ว อยู่ในระดับสูง

การใช้ช็อต Dink:

เชี่ยวชาญการตีลูก Dink และ ลูก Drop shot สามารถบังคับฝ่ายตรงข้ามด้วยการวางลูก แสดงความอดทนระหว่างการยื้อแย่งลูกได้ โดยใช้ลูก Dink เพื่อสร้างโอกาสในการบุก เพิ่มความสามารถในการเปลี่ยนจังหวะของลูก Dink ได้อย่างชาญฉลาด

การตีช็อตที่ 3:

เชี่ยวชาญในการเลือกเทคนิค และกลยุทธ์การตีลูกที่สาม เพื่อสร้างโอกาสในการทำคะแนน สามารถตีลูก Drop และ Drive ได้ทั้งด้าน forehand และ backhand ด้วยความแม่นยำสูง

การวอลเล่ย์:

สามารถบล็อคลูกวอลเล่ย์ที่ตีมาแรงๆ ได้ และ สามารถตีลูก Drop ลงในเขตปลอด (Non-Volley Zone, NVZ) ได้อย่างสม่ำเสมอ วางลูก Overhead ทำคะแนนได้อย่างง่ายดาย สามารถตีลูกวอลเล่ย์ไปยังเท้าของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างสม่ำเสมอ คล่องแคล่วในการตีลูกวอลเล่ย์แบบ Swing ทั้งการเริ่มเกม และการบุกกลับ หรือหยุดการบุกของฝ่ายตรงข้ามได้

กลยุทธ์:

เชี่ยวชาญกลยุทธ์กีฬาพิกเคิลบอล สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และสไตล์การเล่นได้หลากหลาย ในการแข่งขันหรือทัวร์นาเมนต์ ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนลูกรับ ให้เป็นลูกทำคะแนน มีการเคลื่อนไหวเท้าอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้การถ่ายน้ำหนักตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วในสนาม สามารถปรับเปลี่ยนสไตล์การเล่นและแผนการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว ตามจุดแข็ง จุดอ่อน และตำแหน่งของคู่แข่ง แทบจะไม่ทำผิดพลาดเองเลย

ระดับทักษะ 5.5+

ผู้เล่นระดับนี้เป็นผู้เล่นระดับท็อป ผลงาน และ ชัยชนะในการแข่งขัน บ่งบอกถึงความสามารถของผู้เล่น ที่สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่เสมอ

สรุป

การเล่นกับคนที่เก่งกว่าหรือแย่กว่าคุณและท้าทายตัวเองทุกครั้งจะช่วยให้คุณเติบโตในฐานะผู้เล่นมากขึ้น ระดับทักษะของคุณจะไม่พัฒนาภายในชั่วข้ามคืน แต่ถ้าคุณฝึกฝนและแสดงผลงานต่อไป และเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ คะแนนของคุณก็จะเริ่มปรับปรุงขึ้นอย่างแน่นอน

Back to blog